Kontakt

KONTAKT OBRAZAC

HISTRIA AROMATICA D.O.O.

Pižanovac bb

52211 Bale, Istra, Hrvatska

Telefon: +385993908161

E-mail: histria@aromatica.hrPodaci tvrtke

OIB 56090053843

MB 4027973

IBAN 6323600001102348073

Temeljni kapital društva iznosi 20,000 HRK i uplaćen je u cjelosti.

Osnivač i član uprave: Boris Filipaj , dipl.ing.kem.