Istarske livade i šume

Istarske livade i njihove autohtone biljne zajednice: mnogobrojne vrste istarskih orhideja, leptira, livadnih gljiva … te šume sa svojim karakteristikama i posebnostima kao što su stabla bijelog, sivog i crnog graba, ljekovito samoniklo bilje, šumski plodovi i gljive.