Jama "Smokvina"

Jedinstveno i čudesno iz centra jame, dubine 7 metara, raste smokvina već 120 godina, ukupne visine 12 metara i rađa vrlo ukusne plodove. Oko nje je izgrađen kameni amfiteatar promjera 12 metara, koji predstavlja predavaonicu na otvorenom.