Seminari

Mogućnost korištenja multimedijalne sale za različite seminare.