Povijest

Kako je sve počelo

U tvrtci Bioaromatica 2002. godine osmišljen je jedinstven, agro-turistički projekt Histria Aromatica.
Idejni začetnik projekta i vlasnik tvrtke Bioaromatica gospodin Boris Filipaj je pune tri godine tražio prikladno zemljište za projekt.
Krajem svibnja 2005. g. tvrtka Bioaromatica je kupila zemljište površine cca 100 000 m2  u zaseoku  Pižanovac, selo Golaš, općina Bale.

Nakon kupnje zemljišta započete su sljedeće aktivnosti:

 • Iskrčeno i očišćeno zapušteno zemljište; posječeno je raslinje, izvađeno i izvučeno cca 800 m3 panjeva, izvađeno i separirano cca 5000 m3 kamena i 75 000 m3i ostalog kamenog materijala
 • Izvršeno je geodetsko snimanje terena sa visinskim kotama za potrebe projektiranja
 • Izrađeni su svi potrebni krajobrazni i građevinski projekti
 • Izgrađena je druga glavna pristupna cesta na gospodarstvu u dužini 1000 m.
 • Izgrađeni su komunikacijski putevi u dužini od 3000 m i popravljeni postojeći prilazni putevi.
 • Na 40.000 m2 površine navezeno je dodatnih  cca 20.000m3 plodne zemlje koja je oplemenjena sa cca 800 m3 stajskog gnojiva
 • Izvedena su kaskadno položena polja  - terase (plantaže) površine od 1500 do 5000 m2, ukupno 14 polja ukupne površine 60.000 m2
 • Na posjed je uvedena sanitarna voda i voda za navodnjavanje te je izvršen priključak struje.
 • Izgrađen je gospodarski objekt površine 300 m2  za skladišnu namjenu i betonski plato s potpornim zidom površine 500 m2
 • Oko djela posjeda i na samom posjedu izgrađeno je cca 4500 m suhozida i potpornih zidova.
 • Na glavnom ulazu na posjedu izgrađen je monumentalan i vrlo dekorativan glavni ulaz, «Portun»
 • Očišćena je i oplemenjena istarska šuma u površini od 30 000 m2
 • U katastru i sudu izvršene su promjene katastarskih kultura iz šumskog zemljišta i pašnjaka u poljoprivredno zemljište – oranica
 • Bioaromatica d.o.o. je upisana u registar poljoprivrednih proizvođača i ARCOD
 • Kupljena je potrebna poljoprivredna mehanizacija; oprema i alati ( traktor, kombinirani stroj JCB-3, motokulivator, freza, kosilice..)
 • Uz glavni pristupni put do građevinske čestice, na dužini od 200 m, posađena je aleja od 40 piramidalnih čempresa
 • Na površini od 6000m2 posađen je vinograd s 2500 loza
 • Na površini od 5000 m2 posađeno je 100 stabala starih maslina
 • Na površini od 5000 m2 posađena je lavanda
 • Na površini od 3000 m2 posađeno je smilje
 • Na površini od 3000 m2 posađena je kadulja
 • Na površini od 1000 m2 posađen je  ružmarin
 • Na površini od 5000 m2 posađen je dalmatinski buhač
 • Na površini od 2000 m2 posađen je voćnjak sa 100 sadnica različitog voća
 • Na površini od 2000 m2 nalaze se vrtovi hranidbenog bilja
 • 2007. godine u Općini Bale osnovana je poljoprivredna zadruga «Bembo» u kojoj je tvrtka Bioaromatica jedan od osnivača i voditelj
 • Projekt "Histria Aromatica" uvršten je u strateške, razvojne i prostorne planove Općine Bale, čime je Bioaromatici omogućeno da u okviru posjeda Histria Aromatica izgradi gospodarske i druge objekte na površini od 5 000 m2
 • Projekt Histria Aromatica dobio je pozitivna mišljenja i podršku općine Bale, Istarske županije,  HAZU i HGK
 • U 2010. godini dobivena je lokacijska dozvola a početkom listopada 2011. godine po uplati komunalnog i vodnog doprinosa potvrđen je glavni projekt
 • U 2011. godini je ishođena građevinska dozvola
 • U 2012. godini je započela gradnja objekta
 • 2013. godine je završena gradnja objekta te je započelo je opremanje istog
 • U srpnju 2014. godine Park Histria Aromatica je otvorio vrata posjetiteljima